SORMA - ESOMAR Event: Cum sa iti cresti vanzarile utilizand cercetarea de marketing?

Date of publication: July 9, 2021

Catalogue:

Abstract:

SORMA (Societatea Român? de Marketing ?i Cercetarea Opiniei Publice), împreun? cu ESOMAR (Organiza?ia Interna?ional? a Industriei de Cercetare de Pia??), v? invit? la un eveniment online cu tema ?Cum s? i?i cre?ti vânz?rile utilizând cercetarea de marketing??.

Evenimentul este dedicat produc?torilor mici ?i mijlocii din pia?a de FMCG din România. Participând la webinar ve?i descoperi cum pute?i folosi serviciile de cercetare de pia?? pentru a atinge segmentele ?int? de consumatori ?i pentru a putea câ?tiga cote de pia?? care s? v? permit? prezen?a în lan?urile de desfacere corespunz?toare strategiilor de marketing ?i de vânz?ri.

 

  • Deschidere eveniment: mesaj din partea SORMA ?i ESOMAR ? Alina ?erb?nic?, Pre?edinte SORMA ?i Reprezentant ESOMAR România
  • ?Despre retail ?i cercetare de pia??? ? interviu cu C?lin Costina?, Deputy CEO Profi
  • Sesiune Q&A
  • ?Trenduri ale pie?ei bunurilor de larg consum ?i comportament de cump?rare? ? Iulia Pencea, Director General Nielsen România
  • Sesiune Q&A
  • Închidere eveniment: mesaj din partea ESOMAR ? Kristin Luck, Pre?edinte ESOMAR


  • Video
  • This could also be of interest